Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας»

Μετονομασία Τμήματος σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ)

Μετατίθεται η ημερομηνία εφαρμογής χρηματικής επιβάρυνσης της ΗΕ32 για την 1η Ιουνίου 2021, Βάση πληροφοριών, Νέα | Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

Ανακοίνωση ΠΔΣ: Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 24/03/21- Διαγραφή της Εταιρείας

Προσθήκη Ηλεκτρονικής Αίτησης Ανανέωσης Εμπορικών Σημάτων Ε.Σ. 07