ΔΕΕ: Άκυρο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όταν δεν στηρίζεται σε εθνικό ένταλμα σύλληψης ή σε άλλη δικαστική απόφαση με ίδια ισχύ

Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε σχέση με το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2020»

Ασάφειες και κενά στο κείμενο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς διαπιστώνει η Επ. Νομικών

Προσθήκη Ηλεκτρονικής Αίτησης Ανανέωσης Εμπορικών Σημάτων Ε.Σ. 07

Τα αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει του Ν 184(Ι)/2017 θα πρέπει να τίθενται ενώπιον της Δημόσιας Αρχής από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες

Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει κατ’ άρθρο συζήτηση του νόμου περί Προστασίας Καταναλωτή