Την ενσωμάτωση του Χάρτη Τ.A. του Συμβουλίου της Ευρώπης στο εθνικό δίκαιο θέτει ο Κ. Γιωρκάτζης

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης για το παιδί που θα μεταβεί στις ΗΠΑ

Ανακοίνωση ΠΔΣ: Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 24/03/21- Διαγραφή της Εταιρείας