Διαδικτυακό πρόγραμμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG: O ρόλος των νομικών συμβούλων», Τετάρτη, 15 Δεκέμβριου 2021, 17:00 🗓

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Σημείωμα του Αντιπροέδρου του ΠΔΣ κ. Γιώργου Χριστοφίδη για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις Μεταρρυθμίσεις Νομικού Συστήματος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ενημέρωσε την Υπουργό Δικαιοσύνης ότι προγραμμάτισε συζήτηση νομοσχεδίων