Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Σημείωμα του Αντιπροέδρου του ΠΔΣ κ. Γιώργου Χριστοφίδη για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις Μεταρρυθμίσεις Νομικού Συστήματος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ενημέρωσε την Υπουργό Δικαιοσύνης ότι προγραμμάτισε συζήτηση νομοσχεδίων