Η Νομική Ισχύς των Ψηφισμάτων και των Προεδρικών Δηλώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σημείωμα του Αντιπροέδρου του ΠΔΣ κ. Γιώργου Χριστοφίδη για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις Μεταρρυθμίσεις Νομικού Συστήματος

«Παροχή Υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό, μεταρρύθμιση και συγγραφή ενός σύγχρονου περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113)» – Ανακοίνωση ΠΔΣ