Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ενημέρωσε την Υπουργό Δικαιοσύνης ότι προγραμμάτισε συζήτηση νομοσχεδίων

O Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης σε συνέχεια της άτυπης συνάντησης με την Υπουργό Δικαιοσύνης και απαντώντας σε σχετική επιστολή της, επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή Νομικών έχει προγραμματίσει να συζητήσει τα νομοσχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προσθέτει ότι η Επιτροπή Νομικών έχει ήδη συναντηθεί με όλους τους θεσμούς που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τα νομοσχέδια αυτά και πως σε κάθε περίπτωση, στόχος της Επιτροπής είναι η ολοκλήρωση της μελέτης των νομοσχεδίων και η προώθησή τους στην Ολομέλεια του σώματος για ψήφιση το συντομότερο δυνατό.

Με βάση τους αριθμούς φακέλων τα νομοσχέδια στα οποία αναφέρεται ο κ. Τορναρίτης είναι η τροποποίηση του  περί  Δικαστηρίων  Νόμου,  ώστε  να αυξηθούν  οι  κλίμακες πολιτικής  δικαιοδοσίας του  Ανώτερου  Επαρχιακού  Δικαστή  και  του Επαρχιακού Δικαστή με στόχο τη μείωση του απατούμενου αριθμού των  Ανώτερων Επαρχιακών  Δικαστών  και  των  Προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων για τη διεκπεραίωση  του   έργου   της   εκκαθάρισης   των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια, και,  ταυτόχρονα την  πρόσδοση μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης (23.01.060.184-2019).

Η τροποποίηση του  περί  Δικαστηρίων  Νόμου,  ώστε  να αυξηθούν  οι  κλίμακες πολιτικής  δικαιοδοσίας του  Ανώτερου  Επαρχιακού  Δικαστή  και  του Επαρχιακού Δικαστή με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού των  Ανώτερων Επαρχιακών  Δικαστών  και  των  Προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων για τη διεκπεραίωση  του   έργου   της   εκκαθάρισης   των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια, και,  ταυτόχρονα την  πρόσδοση μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ως απόρροια των τροποποιήσεων  που  επέρχονται  με  άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 (23.01.060.131-2019).

Η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου, ώστε να υπάρξει αναδόμηση των   ανώτατων   βαθμίδων   απονομής δικαιοσύνης, με  την  επαναλειτουργία  του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, τα οποία θα έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί νομικών θεμάτων όταν  αυτά  σχετίζονται  με  αλλαγή  πάγιας νομολογίας,  ορθή  εφαρμογή  ή  ερμηνεία ουσιαστικής  διάταξης  νόμου  ή  άλλο  μείζον ζήτημα  δημοσίου  συμφέροντος  ή  γενικής δημόσιας σημασίας (23.01.060.130-2019).

Η τροποποίηση του  περί  Δικαστηρίων  Νόμου,  ώστε  οι υποθέσεις του  Ναυτοδικείου να αφαιρεθούν από τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ανατεθούν στο υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο, όπως προβλέπεται στο  νομοσχέδιο «ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019 (23.01.060.109-2019 ).

Η  ίδρυση πενταμελούς Εμπορικού Δικαστηρίου  και Ναυτοδικείου με συντρέχουσα με τα επαρχιακά δικαστήρια δικαιοδοσία, το οποίο θα αναλάβει την  εκδίκαση  εμπορικών  διαφορών  και ναυτικών υποθέσεωνμε ταχείες διαδικασίες (23.01.060.108-2019).

Η  θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και η λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αποτελουμένης από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο βοηθούς, η οποία θα έχει ως κύρια αρμοδιότητατην  ανάληψη  των  αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών προς διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας  των  δράσεων  των υπηρεσιών  του  δημοσίου,  του  ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης  και  καταπολέμησης  πράξεων διαφθοράς  βασισμένης  στα  πρότυπα  των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής GRECO (23.01.060.077-2019).

Η  θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων προστασίας προσώπου που καταγγέλλει πράξεις διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και  στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης  και  μέτρων επιείκειας για πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται αλλά συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς (23.01.058.092-2017).

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,