Μπουρούντι: Η ΕΕ αίρει τους υφιστάμενους περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ

Πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για δημιουργία Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων και ιατρικά αντίμετρα

Το ΓΔΕΕ ακύρωσε παράταση περιοριστικών μέτρων κατά του Γιανούκοβιτς και του γιού του

EE: Το Συμβούλιο επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε 11 άτομα και 4 οντότητες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Παράταση στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης DAC6