Το ΓΔΕΕ ακύρωσε παράταση περιοριστικών μέτρων κατά του Γιανούκοβιτς και του γιού του

EE: Το Συμβούλιο επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε 11 άτομα και 4 οντότητες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Παράταση στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης DAC6