Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου: H πανδημία του κορωνοϊού είναι πρόφαση για αλλαγή του περί Προστασίας και ευημερίας των ζώων Νόμου