Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμοί του 2021: Σημαντική υπενθύμιση για όσους κατέχουν ζώα συντροφιάς που έχουν απαγορευτεί

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου: H πανδημία του κορωνοϊού είναι πρόφαση για αλλαγή του περί Προστασίας και ευημερίας των ζώων Νόμου