Η ποινική ευθύνη των μαθητών του Λυκείου Παραλιμνίου που πέταξαν ζώα από την ταράτσα

Αρχικώς να αναφέρω πως κατά το άρθρο 14 του Ποινικού Κώδικα, σαφώς και υπέχουν ποινικής ευθύνης οι μαθητές που πέταξαν ζώα από τα παράθυρα του Λυκείου Παραλιμνίου εφόσον είναι πέραν των 14 ετών.

  • 14. Όποιος έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων δεν είναι ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Επίσης παραβιάζουν από τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο του 1994 το άρθρο 4 (2) (3) όπου ορίζονται τα εξής

  • (2) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητα του, στην κατοχή του ή στη φύλαξη του οποιοδήποτε ζώο, πρέπει να διασφαλίζει την υγεία και την ευημέρια του ζώου αυτού.
  • (3) Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να εκθέτει ή υποβάλλει, χωρίς εύλογη αιτία, οποιοδήποτε ζώο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο.

Εξετάζοντας τα παραπάνω και τα περιστατικά που συνέβησαν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια πως κανένα από τα πρόσωπα που είχαν στην κατοχοί τους τα ζώα δεν διασφάλισαν την υγεία και την ευημερία τους αλλά τα υπέβαλλαν σε φόβο, τραυματισμό, πόνο, ταλαιπωρία και θανάτωση.

Εν συνεχεία θέλω να κάνω αναφορά στο άρθρο 5 (1) και (2) (α)(β) όπου ορίζονται τα εξής

  • 5.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, τα ζώα απαγορεύεται να υποβάλλονται σε κακομεταχείριση, παραμέληση και άσκοπη υπερκαταπόνηση.
  • (2) Ειδικότερα απαγορεύεται-

(α) Η με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου·

(β) η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης

Και κλείνοντας να αναφεθώ στο άρθρο 323 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει την Βλάβη σε Ζώα.

  • 323. Αυτός που εσκεμμένα και παράνομα φονεύει, ακρωτηριάζει ή τραυματίζει ζώο που δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος.

Προκειμένου για άλογο, φοράδα, μουνούχο, γαϊδούρι, μουλάρι, καμήλα, ταύρο, αγελάδα, βόδι, γίδα, χοίρο, κριάρι, αρνί, ευνουχισμένο κριάρι ή το νεογνό οποιουδήποτε τέτοιου ζώου, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπαίτιος είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.

Η δικαιοσύνη που κατά τα άλλα παραπέει εδώ και καιρό, θα πρέπει να τιμωρήσει την πράξη αυτή και ως προς παραδειγματισμό για αποτροπή παρόποιων γεγονότων στο προσεχές μέλλον. Θεωρώ πως ευθύνη φέρει και ο Διευθυντής του Λυκείου βάση του άρθρου 27 (1) του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, εφόσον δεν προέβει σε καταγγελεία του θέματος αλλά η καταγγελεία προήλθε από το Κόμμα των Ζώων.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,