Διαγωνισμός ΟΧΣ9/2022 – Συνεργασία με Δικηγόρους Παγκύπρια, για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ανάκτηση χρεών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Συμμετοχή του ΠΔΣ στο διήμερο εργαστήριο για εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών Δικηγόρων για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους»

CRIMILAW-ON LINE COURSE: Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ευρωπαίων Δικηγόρων σε κοινοτικές οδηγίες ποινικής δικονομίας- Πρόσκληση συμμετοχής για την περίοδο 6-17 Δεκεμβρίου 2021