Παρουσίαση έκδοσης του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τον αντίκτυπο των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα δικαιώματα του παιδιού