Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές αξίωσης αποζημίωσης επιχειρήσεων λόγω εσφαλμένης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004

Ενημερωτικό δελτίο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022