Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση/ μετακίνηση ενός (1) Λειτουργού με μισθολογική Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii) ή Κλ. Α8 και Α9(i), στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας