Νέα θέση Δικηγόρου στη Δικηγορική Εταιρεία A.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε

Η Δικηγορική Εταιρεία A.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει δικηγόρο για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε: 

– Χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων

– Εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων

– Ετοιμασία νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων

– Εμπειρία στην σύνταξη εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων

– Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Westlaw, Lexis-Nexis


Προϋπόθεση η άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.


Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ekllc.eu.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,