Α.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε – Θέση Δικηγόρου

Δικηγόρος (Δικαστηριακό Τμήμα)

Η Δικηγορική Εταιρεία Α.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει Δικηγόρο για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Δικηγόρο με τουλάχιστον τετραετή εμπειρία σε:

  • Χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων
  • Εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων
  • Ετοιμασία νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων
  • Εμπειρία στην σύνταξη εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
  • Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Westlaw, LexisNexis
  • Διεξαγωγή Ακροάσεων

Καθήκοντα:

  • Χειρισμός υποθέσεων ενώπιον Επαρχιακών και Ανωτάτου Δικαστηρίου
  • Σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων και άλλων νομικών εγγράφων

Προϋπόθεση η άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Απολαβές ανάλογες προσόντων

Βιογραφικό σημείωμα παρακαλούμε όπως αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ekllc.eu

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,