Α.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε – Θέση Γραμματέα

Η Δικηγορική Εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει για τα γραφεία της στη Λευκωσία γραμματέα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία ως γραμματέας

  • Συνεργάσιμο και πρόθυμο άτομο

  • Οργανωτικές ικανότητες

  • Γνώση συστήματος δακτυλογράφησης

  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Internet)

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα:

  • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης δικαστηριακού τμήματος

  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

  • Αρχειοθέτηση

  • Χρήση του λογισμικού προγράμματος Zygos

Προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα ληφθεί υπόψη.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  info@ekllc.eu.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,