Αχιλλεύς & Αιμίλιος, Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης Δ.Ε.Π.Ε. – Θέση Δικηγόρου

Η δικηγορική εταιρεία  Αχιλλεύς & Αιμίλιος, Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πρόσληψη δικηγόρου για το Τμήμα Δικαστηρίου με εμπειρία σε δικαστηριακές υποθέσεις στον τομέα του δημόσιου και διοικητικού τομέα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο
  • Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.
  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στα νομικά θα θεωρείται πλεονέκτημα
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια
  • Ομαδικότητα και συνεργασία                  

Κάθε αίτηση καθώς και οι παρεχόμενες πληροφορίες αυτής θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ όπως αποταθείτε κοντά μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emilianides.a@cytanet.com.cy), αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος σας τη λέξη «Θέση Δικηγόρου». Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22668618.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,