Τελευταία υπενθύμιση για την ηλεκτρονική διαδικασία του ΠΔΣ σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Υπενθύμιση ΠΔΣ για την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Εγκύκλιος 03/2023-Ηλεκτρονική διαδικασία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Ηλεκτρονική Διαδικασία Υποβολής Ερωτηματολογίων του Π.Δ.Σ. σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς – Παράταση προθεσμίας συμπλήρωσης

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του με θέμα τη χρήση της τηβέννου ενώπιον των Δικαστηρίων

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς τους Νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς

«Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης καταρρέει». Μια δημοσκόπηση μεταξύ δικηγόρων της Λεμεσού