Ηλεκτρονική Διαδικασία Υποβολής Ερωτηματολογίων του Π.Δ.Σ. σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς – Παράταση προθεσμίας συμπλήρωσης

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του με θέμα τη χρήση της τηβέννου ενώπιον των Δικαστηρίων

Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς τους Νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς

«Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης καταρρέει». Μια δημοσκόπηση μεταξύ δικηγόρων της Λεμεσού