Μεταρρυθμίσεις χωρίς ρύθμιση

Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε διαρκώς για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της Δικαιοσύνης.  Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν ασφαλώς, σημαντικό κόστος για τον Κύπριο, ήδη βαρυφορτωμένο, φορολογούμενο.

Κάθε αλλαγή σε ένα σύστημα είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτη, νοουμένου όμως, ότι αυτή επιλύει προβλήματα.  Αν είναι να γίνουν αλλαγές οι οποίες δεν θα επιλύσουν τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, τότε είναι καλύτερα, να μην γίνουν και τα λεφτά, να δοθούν εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση ενός προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του.  Για να λύσω ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να ξέρω, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και πως δημιουργήθηκε.  Και ασφαλώς, πρέπει να θέλω πραγματικά να το λύσω.

Για να εντοπίσω το πρόβλημα, θα πρέπει να αποταθώ σε εκείνους που το ζουν και που το αντιμετωπίζουν.  Στην περίπτωση της Δικαιοσύνης, τα προβλήματα τα ζουν καθημερινά οι δικαστές και οι δικηγόροι.  Οι δικαστές, θεωρούν πως το βασικό πρόβλημα της Δικαιοσύνης στον τόπο μας, είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεων.  Και προτείνουν ως λύση στο πρόβλημα, την πρόσληψη περισσότερων δικαστών και την ανέγερση περισσότερων Δικαστηρίων για να στεγάζουν τους πρόσθετους δικαστές.  Το κόστος του εγχειρήματος θα είναι ασφαλώς τεράστιο.  Για την ποιότητα της Δικαιοσύνης που οι ίδιοι απονέμουν, οι δικαστές ισχυρίζονται πως αυτή είναι πολύ υψηλού επιπέδου.  Λέγουν πως οι ίδιοι εφαρμόζουν πιστά και απρόσωπα τον Νόμο και πως ο Κύπριος φορολογούμενος τους εμπιστεύεται, καθότι ως Δικαστές, είναι κατά κανόνα έντιμοι και ακέραιοι.

Τι λεν όμως για αυτά οι δικηγόροι;  Μεταξύ 13 και 17 Ιανουαρίου 2020, μια ομάδα αποτελούμενη από δικηγόρους της Λεμεσού, συνέταξε και κυκλοφόρησε ανάμεσα στους συναδέλφους τους, ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 25 ερωτήσεις και ζητήθηκε από αυτούς να το συμπληρώσουν, εκφράζοντας την γνώμη τους για το υφιστάμενο δικαστικό σύστημα.  Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 139 δικηγόροι της Λεμεσού. Τεράστιος αριθμός. Τα αποτελέσματα της έρευνας προκαλούν συγκλονισμό και καταδεικνύουν πως η Κυπριακή Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει σήμερα πολύ πιο σοβαρά  προβλήματα από τις καθυστερήσεις.  Προβλήματα τα οποία θα παραμείνουν εντελώς ανεπίλυτα από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, που ίσως γίνουν και χειρότερα. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,