Επιτροπή Νέων Δικηγόρων ΠΔΣ: Ερωτηματολόγιο προς νέους Δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς – Παράταση προθεσμίας συμπλήρωσης

Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ ενημερώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου προς τους νέους δικηγόρους για το εργασιακό τους καθεστώς παρατείνεται μέχρι και τις 28 Μαΐου 2021.

Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων διεξάγει, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΔΣ, παγκύπρια έρευνα μέσω Ερωτηματολογίου με στόχο την αποτύπωση της πραγματικότητας στην άσκηση της δικηγορίας από νέους δικηγόρους στην Κύπρο.

Ειδικότερα, το Ερωτηματολόγιο θα προσεγγίσει και θα καταγράψει τις αντιλήψεις των νέων δικηγόρων αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής τους κατάστασης, του εργασιακού περιβάλλοντος, της επιμόρφωσης/κατάρτισης, αλλά και των συνταξιοδοτικών ζητημάτων.

Παράλληλη στόχευση είναι η εξαγωγή ποσοτικών καθώς και ποιοτικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις απόψεις των νέων δικηγόρων έναντι των προβλημάτων που απασχολούν και προβληματίζουν έντονα τον κλάδο στο σύνολό του. Την επιστημονική επιμέλεια και σύνταξη του εν λόγω Ερωτηματολογίου ανέλαβε η Ερευνητική Ομάδα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελούμενη από τον δρα Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνο, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τη δρα Χριστίνα Ιωάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον κ. Δημήτριο Α. Κούρτη, υποψήφιο διδάκτορα, Ερευνητικό Συνεργάτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / Δικηγόρο Ελλάδος, κατόπιν ανάθεσης από την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ.

Το Ερωτηματολόγιο απευθύνεται προς τους νέους δικηγόρους, μέλη του ΠΔΣ, που ασκούν τη δικηγορία μέχρι και για 10 έτη και διατίθεται προς συμπλήρωση ηλεκτρονικά, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjhi8kulLgI391oBAc-sAtBQ6sI8GKWDhO_Sy6XtDOv-hcg/viewform

Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ, προτρέπει όλους τους νέους δικηγόρους να συμμετέχουν στην έρευνα με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων και περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,