Δ.Σ. Λευκωσίας: Εκπαιδευτική Ημερίδα «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων», Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, ώρα 16:00 – 19:00 🗓

Eκπαιδευτικές Ημερίδες Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος)