Ο Γ. Σαββίδης θα ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από την ημέρα επίσημου διορισμού του

Γενικός Εισαγγελέας: Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί πρέπει να φύγω νωρίτερα υποβάλλοντας παραίτηση – Στο Αντικαρκινικό Σύνδεσμο η αντιμισθία του

Διευκρινίζει ο Γενικός Εισαγγελέας για την αφυπηρέτηση του: Δημοσιεύσεις περί οικονομικού οφέλους αποτελούν κακοήθειες

Γενικός Εισαγγελέας: «Φεύγω με ήσυχη συνείδηση… απογοητευμένος για τα κατεστημένα που πολεμούν αδυσώπητα όποιον σταθεί εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων τους»