Διευκρινίζει ο Γενικός Εισαγγελέας για την αφυπηρέτηση του: Δημοσιεύσεις περί οικονομικού οφέλους αποτελούν κακοήθειες

Ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Κώστας Κληρίδης, με γραπτή του ανακοίνωση διευκρινίζει σχετικά με την ημερομηνία αφυπηρέτησης του. Στην ανακοίνωση του κάνει λόγο για «κακοήθειες των γνωστών σε όλους πλέον δημοσιογραφικών οργάνων ή άλλων κύκλων» και συγχαίρει τους νεοδιορισθέντες.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Επειδή, δυστυχώς, έχει δημιουργηθεί θέμα και προκληθεί σύγχυση ως προς την ημερομηνία αφυπηρέτησης μου, επιθυμώ να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

1. Η αποχώρηση υπαλλήλου, δικαστικού ή αξιωματούχου με προαφυπηρετική άδεια πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας αφυπηρέτησης του, γίνεται όταν αυτός έχει εις πίστην του περίοδο άδειας ανάπαυσης την οποία δεν έχει αξιοποιήσει. Όταν τέθηκε θέμα ενδεχόμενης αποχώρησης μου με προαφυπηρετική άδεια πριν από τη συμπλήρωση του 68ου έτους ηλικίας, απευθύνθηκα προς τον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξηγώντας ότι οι λόγοι για τους  οποίους δεν είχα κάνει χρήση της άδειας ανάπαυσης που εδικαιούμουν, έτσι ώστε λόγω συσσωρευθείσας μή χρησιμοποιηθείσας άδειας να υποχρεούμουν να αποχωρήσω με προαφυπηρετική άδεια πριν από την συμπλήρωση του 68ου έτους κατά την 8.7.2020, ήταν το γεγονός της απουσίας Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, ο οποίος θα μπορούσε να με αναπληρώνει, η οποία καθιστούσε αδύνατη την λήψη άδειας ανάπαυσης και επομένως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί υποχρέωση αποχώρησης με προαφυπηρετική άδεια πριν την 1.8.20. Ο υπουργός με επιστολή του, συμφώνησε με τα όσα ανέφερα.

2. Ως προς τον καθορισμό επακριβούς ημερομηνίας αφυπηρέτησης μου, είχε ανταλλαγεί αλληλογραφία μεταξύ μου και της Γενικής Λογίστριας επί του θέματος, η οποία κατέληξε με επιστολή της ημερ. 18.6.20 με την οποία με ενημέρωσε ότι τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, του περί Δικαστηρίων Νόμου και του περί Συντάξεων Νόμου, Νόμος αρ. 97(Ι)/97, η ημερομηνία αφυπηρέτησης μου είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ήτοι η 1η Αυγούστου 2020.

3. Με επιστολή μου ημερ. 22.6.20 προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ενημέρωσα ότι κατ΄ εφαρμογή του Συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας, με ενημέρωσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ότι η ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μου, είναι η 1η Αυγούστου 2020.

4. Υπό το φως των πιο πάνω, τα περί παρατάσεως που επιχειρεί να επιτύχει ο Γενικός Εισαγγελέας, τα περί οικονομικού οφέλους που επιδιώκει κλπ είναι κακοήθειες των γνωστών σε όλους πλέον δημοσιογραφικών οργάνων ή άλλων  κύκλων.

5. Ως προς τους νέους διορισμούς στη Νομική Υπηρεσία που ανακοινώθηκαν χθες, έχω έρθει σε τηλεφωνική επαφή με τους νεοδιορισθέντες, τους έχω δώσει τα συγχαρητήρια μου και τη στήριξη σε ό,τι χρειαστούν.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,