Ν. Χαραλαμπίδου: Oι δηλώσεις του ΥΠΕΣ για δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα ασύλου – μετανάστευσης παραβιάζουν το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος