Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Πέμπτο – Μέρος (Ι)

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος I, με αριθμό εφημερίδας 4409 και ημερομηνία δημοσίευσης 17/12/2021, αφορά στα ακόλουθα:

 • σύσταση ημεδαπών εταιρειών,
 • αλλαγή ονόματος ημεδαπών εταιρειών,
 • διάλυση εταιρειών λόγω συγχώνευσης,
 • διάλυση εταιρειών λόγω εκούσιας εκκαθάρισης,
 • διάλυση εταιρειών βάσει διατάγματος δικαστηρίου,
 • διόρθωση αναφορικά με τη διαγραφή εταιρειών,
 • επαναφορά εταιρειών,
 • εγγραφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων συνεταιρισμών,
 • αλλαγές σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς,
 • διαγραφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων συνεταιρισμών,
 • εγγραφή εμπορικών επωνυμιών,
 • αλλαγές σε εμπορικές επωνυμίες,
 • διαγραφή εμπορικών επωνυμιών,
 • εγγραφή αλλοδαπών εταιρείων,
 • αλλαγή ονόματος αλλοδαπών εταιρειών,
 • διαγραφή αλλοδαπών εταιρειών.

Διαβάστε το Παράρτημα Πέμπτο-Μέρος (Ι) αρ. 4409 ημερ. 17/12/2021 εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,