Στις εργασίες της 15ης Συνάντησης του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ε.Ε., ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

Για τη Χάγη αναχωρούν το πρωί της Τετάρτης 13 Οκτωβρίου 2021, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας κ.κ. Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης, ώστε να συμμετάσχουν στις εργασίες της 15ης Συνάντησης του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust Consultative Forum), που συγκαλείται στην έδρα της Eurojust, στη Χάγη, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021. 

Με βάση την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:

(1) Την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε., η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων εθνικών δικαστικών αρχών, και στην υιοθέτηση και εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων για τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε ποινικές έρευνες,

(2) Τις εμπειρίες από την έναρξη λειτουργίας, την 1η Ιουνίου 2021, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), στην οποία έχουν ήδη διοριστεί μία Κύπρια Ευρωπαία Εισαγγελέας και δύο Κύπριοι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς από το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας,

(3) Τις προκλήσεις που τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σε σχέση με την ανεξαρτησία των εισαγγελικών αρχών στις χώρες τους, και

(4) Την αξιολόγηση του εν λόγω Φόρουμ στα 10 χρόνια σύστασης και λειτουργίας του.

Στο περιθώριο των εργασιών ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας κ. Σάββας Αγγελίδης θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Eurojust κ. Ladislav Hamran. Στις εργασίες του Φόρουμ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Didier Reynders και η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας κα Laura Kövesi.

Η  Eurojust αποτελεί Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία των κρατών μελών στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ το Συμβουλευτικό Φόρουμ της Eurojust, που συστάθηκε το 2010, παρέχει την πλατφόρμα στους Γενικούς Εισαγγελείς και τους Προϊσταμένους των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ε.Ε. για συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,