Συνολικό κανονισμό κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθέτησε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα απόφαση και κανονισμό για τη θέσπιση ενός συνολικού καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με βάση τον νέο κανονισμό, για πρώτη φορά, η ΕΕ εξοπλίζεται με ένα πλαίσιο που θα της επιτρέψει να στοχεύσει άτομα, οντότητες και φορείς – συμπεριλαμβανομένων κρατικών και μη κρατικών φορέων – που είναι υπεύθυνοι για, εμπλέκονται ή σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το πού συνέβησαν.

Τέτοια περιοριστικά μέτρα θα προβλέπουν την απαγόρευση ταξιδιού που ισχύει για ιδιώτες και δέσμευση κεφαλαίων τόσο για άτομα όσο και για οντότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται σε άτομα και οντότητες στην ΕΕ να διαθέσουν κεφάλαια σε όσους καταγράφονται.

Το πλαίσιο για στοχοθετημένα περιοριστικά μέτρα ισχύει για πράξεις όπως γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες σοβαρές παραβιάσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. βασανιστήρια, δουλεία, εξωδικαστικές δολοφονίες, αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις). Άλλες παραβιάσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν επίσης να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων όταν αυτές οι παραβιάσεις ή καταχρήσεις είναι ευρέως διαδεδομένες, συστηματικές ή με άλλο τρόπο σοβαρής ανησυχίας όσον αφορά τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που ορίζονται στη Συνθήκη (άρθρο 21) ΣΕΕ).

Εναπόκειται στο Συμβούλιο, μετά από πρόταση κράτους μέλους ή από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, να καταρτίσει, να επανεξετάσει και να τροποποιήσει τον κατάλογο κυρώσεων.

Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με το Σύμφωνο για την Πολιτική ΚΠΑΑ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να ενισχύσει τον πολιτικό κλάδο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τη βασική συμβολή όλων των πολιτικών αποστολών ΚΠΑΑ στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια ως ουσιαστικό μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις και υπογραμμίζουν τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει η πολιτική ΚΠΑΑ για την αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων απειλών και προκλήσεων.

Το Συμβούλιο επαινεί τη θετική συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του Συμφώνου κατά τη διάρκεια του 2019, τόσο σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για τη Διαχείριση Πολιτικών Κρίσεων, όσο και σε επίπεδο ΕΕ από την ΕΥΕΔ και Υπηρεσίες της Κομισιόν.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου χαιρετίζουν το αποτέλεσμα της δεύτερης ετήσιας διάσκεψης επανεξέτασης (ARC) του Συμφώνου για την Πολιτική ΚΠΑΑ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020 και δεσμεύτηκε να υλοποιήσει πλήρως το Σύμφωνο το αργότερο στις αρχές του καλοκαιριού 2023. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα σημεία που προσδιορίστηκαν στο ARC, τα οποία θα καθοδηγήσουν την εφαρμογή του Συμφώνου το 2021.

Ακολούθως το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τροπολογίες στην οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν προσωρινά τα εμβόλια και τα κιτ δοκιμών COVID-19, καθώς και τις στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες, από τον ΦΠΑ.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε κιτ δοκιμών και στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες, εάν το επιλέξουν. Αυτή η δυνατότητα είναι ήδη διαθέσιμη και για εμβόλια.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν σήμερα αφορούν μόνο εμβόλια COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν ή από τα κράτη μέλη και τα κιτ δοκιμής COVID-19 που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τέλος το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για τον Λίβανο, στα οποία σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία τη σοβαρή οικονομική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που έχει ριζώσει στη χώρα και έχει επιδεινωθεί από την πανδημία COVID-19 και την έκρηξη της 4ης Αυγούστου στο λιμάνι της Βηρυτού. Τα συμπεράσματα επαναλαμβάνουν την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ προς τον λαό του Λιβάνου σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή.

Τα συμπεράσματα καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Λιβάνου και τις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν τον επείγοντα σχηματισμό μιας αξιόπιστης και υπεύθυνης κυβέρνησης στο Λίβανο που θα εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Κατέθεσαν επίσης τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης του Λιβάνου και τονίζουν ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει γυναίκες, νέους, κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του λαού του Λιβάνου.

Τα συμπεράσματα τονίζουν ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη για μια ανθρωποκεντρική ανάκαμψη στον Λίβανο.
Ωστόσο, εκτός από μια ανθρωποκεντρική ανάκαμψη, η ουσιαστική βοήθεια της ΕΕ θα συνεχίσει να εξαρτάται από την απτή πρόοδο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,