Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για εγγραφή εξωτερικών χρηστών στο Σύστημα της Ενδιάμεσης Λύσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Θέματα δικαιοσύνης και πανδημίας συζήτησε Επιτροπή ΕΚ με συμμετοχή του βουλευτή Δ. Δημητρίου