Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «ασκώντας τις εκ του Συντάγματος παραχωρηθείσες εξουσίες, προχωρώ στον διορισμό των Δώρας Σωκράτους, Λένας Δημητριάδου Αντρέου, Ιωάννη Ιωαννίδη και Νικόλα Σάντη στο ύπατο αξίωμα του δικαστικού συστήματος της χώρας, ως δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας της εν λόγω θέσης, με τη σημαντικότητα των καθηκόντων σας να επικεντρώνεται στην τήρηση των προνοιών του Συντάγματος, των αρχών και των αξιών που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, ως επίσης την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, ο διορισμός και των τεσσάρων σας εδράστηκε:

·                   Στις ακαδημαϊκές σπουδές και την άριστη νομική και επιστημονική σας επάρκεια.

·                   Την εμπειρία που αποκομίσετε και την υψηλή αίσθηση ευθύνης που επεδείξατε, εκτελώντας με επιτυχία τα καθήκοντά σας, υπηρετώντας επί σειρά ετών τη δικαιοσύνη και τα δικαστικά έδρανα.

·                   Το ακέραιο του χαρακτήρα σας, με κύρια γνωρίσματα αυτού της ευσυνειδησίας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Θέλω να επισημάνω πως με βάση τα πιο πάνω, τις συστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η τήρηση της επετηρίδας ήταν δι’ εμέ εκ των ων ουκ άνευ καθήκον, αφού και οι τέσσερις επαξίως πληροίτε τα προσόντα για τον διορισμό σας.

Είναι καλά γνωστό το δικαίωμα του Προέδρου να επιλέξει κατά την κρίση του τους ικανότερους και θεωρώ ότι η σύσταση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανταποκρίνεται απόλυτα στα όσα έχω πει.  

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιλογή σας θα δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες, τόσο τις δικές μου όσο και του συνόλου των πολιτών.

Προσδοκίες βάσει των οποίων αναμένεται να εργαστείτε με συνέπεια για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της αξιοπιστίας της οποίας ήδη χαίρει το Ανώτατο Δικαστήριο, ως επίσης να συμβάλετε ενεργά στη με κάθε τρόπο ενίσχυση της λειτουργίας, εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας.

Προς αυτή άλλωστε την κατεύθυνση, είναι που επικεντρώνεται το μεγάλο και καινοτόμο έργο της μεταρρύθμισης του Δικαστικού μας συστήματος, αλλά και της δομής των Δικαστηρίων, το οποίο τέθηκε εξαρχής στην ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων μας.

Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι με απόλυτο σεβασμό στην κατοχυρωμένη και απόλυτη σεβαστή ανεξαρτησία του θεσμού και σε αγαστή συνεργασία με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, εφαρμόσαμε τομές, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής απόδοσης δικαιοσύνης.  

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, πετύχαμε, στη βάση της διακηρυγμένης πολιτικής της Κυβέρνησης, να αναβαθμίσουμε μετά από την πάροδο πολλών ετών, έτσι ώστε να γίνει το σύστημα δικαιοσύνης της χώρας μας αποτελεσματικότερο.

Αρκεί να σημειώσω πως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, από το 2013 και εντεύθεν, επιτεύχθηκε ή προωθείται μέσω νομοσχεδίων που ευελπιστώ ότι θα υιοθετηθούν:

·       Ο εκσυγχρονισμός των δομών και της λειτουργίας των Δικαστηρίων.

·       Η αύξηση του αριθμού των Δικαστών, με καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση, πρόσληψη και προαγωγή τους.

·       Η Ίδρυση Σχολής για την Επιμόρφωση των Δικαστών, με την ψήφιση των νομοσχεδίων που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή.

·       Η σε στενή συνεργασία αντιμετώπιση του όγκου των καθυστερημένων υποθέσεων. Το πιλοτικό πρόγραμμα άρχισε ήδη να εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

·       Η προώθηση της ψηφιοποίησης των δικαστηρίων και της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), με την κατακύρωση και υπογραφή με τον ανάδοχο του έργου. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει το έργο των δικαστών μας.

·       Η σύσταση νέων Δικαστηρίων, όπως του Διοικητικού Δικαστηρίου που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2016 και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας που λειτουργεί από τα μέσα του 2019 και που λόγω των αυξημένων αναγκών θα υπάρξει και αύξηση του αριθμού των δικαστών, που από τρεις έγιναν πέντε και θα αυξηθούν στους δέκα.

·       Η νέα δομή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η σύσταση Εφετείου, Ναυτοδικείου  και Εμπορικού Δικαστηρίου είναι μέσα στις προτάσεις των νομοσχεδίων που καταθέσαμε στη Βουλή.

·       Η δημιουργία Ειδικής Δικαιοδοσίας Εκδίκασης Διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα. Είναι από τα στοιχεία που θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων μας και στην ταχύτερη επίλυση διαφορών που προκύπτουν όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα.

·       Η επίλυση κτιριακών προβλημάτων με την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε η ανακαίνιση του πρώην Ανωτάτου Δικαστηρίου, η προώθηση της ανέγερσης Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στην Αμμόχωστο, η επέκταση στην Πάφο και άλλα.

·       Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τήρηση πρακτικών που αναμένεται να αρχίσει από το ερχόμενο έτος.

·       Η προώθηση της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου με την κατάθεση εφτά νομοσχεδίων.

Τα όσα έχω προαναφέρει είναι ενδεικτικά της βούλησης και της αποφασιστικότητας που διαθέτουμε για τον επιδιωκόμενο, ριζικό εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Την ίδια στιγμή, δεν αγνοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και άπτονται των αδικημάτων διαφθοράς. Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου, πέραν της σωρείας σχετικών νομοσχεδίων που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται ή και όσων έχουμε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε επιπλέον δράσεις.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω πως μετά τις εισηγήσεις των πολιτικών κομμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή θεσμών κατά της διαφθοράς, του Δικηγορικού Συλλόγου, ετοιμάζουμε νέα δέσμη μέτρων που θα εξαγγελθεί προ του τέλους του έτους.

Ο λόγος καθυστέρησης είναι διότι θέλουμε να έχουμε απόψεις από όλους όσους εμπλέκονται και επιδίωξή τους είναι η πάταξη της διαφθοράς. Μέχρι χθες είχαμε προτάσεις, για αυτό και μέσα από την ορθή επεξεργασία με την Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γενικό Εισαγγελέα, τους συνεργάτες, θα ετοιμάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις πέραν των όσων έχουμε ήδη, πέραν της στρατηγικής αντιμετώπισης κατά της διαφθοράς ώστε επιτέλους να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση, ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς.

Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι την αποφασιστικότητα και βούλησή μας να πατάξουμε τη διαφθορά.

κα Δώρα Σωκράτους, Κυρία Λένα Δημητριάδου Αντρέου, και Κύριοι Ιωάννη Ιωαννίδη και Νικόλα Σάντη, αναγνωρίζοντας πλήρως τη σημαντικότητα του λειτουργήματος που αναλαμβάνετε, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα εκπληρώσετε στο ακέραιο τον σημαίνοντα ρόλο που σας εμπιστεύεται σήμερα η Πολιτεία, θέτοντας τη δική σας σφραγίδα στη δικαιοσύνη του τόπου μας.

Συγχαίροντάς σας για άλλη μια φορά, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, διαβεβαιώνοντας το σύνολο του δικαστικού Σώματος ότι η Κυβέρνηση θα είναι πάντοτε στο πλευρό σας να εισακούσει τις εισηγήσεις και να τις υιοθετήσει προκειμένου να πετύχουμε αυτό που χρωστούμε ως Πολιτεία στους πολίτες, την ταχύτερη δυνατή απονομή δικαιοσύνης για να υπάρχει δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι προς αυτή την κατεύθυνση τόσο οι μέχρι σήμερα βίος και πολιτεία σας αλλά και μέσα από την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος θα επιτευχθεί».

Μιλώντας εκ μέρους των δικαστών η κα Σωκράτους είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο διορισμός αποτελεί μεγάλη τιμή, όμως ακόμα μεγαλύτερη «είναι η τεράστια ευθύνη και το βάρος του καθήκοντος που καλούμαστε να επιτελέσουμε με ευσυνειδησία, υπομονή, θάρρος και όχι πάθος, χωρίς προκατάληψη και εύνοια».

Πρόσθεσε ότι «προσδοκούμε σε αγαστή συνεργασία με τους διάφορους ανεξάρτητους φορείς, στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών προς επίτευξη των στόχων της δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισής της».

Αναφερόμενη στο πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ήδη εφαρμοστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, η κα Σωκράτους είπε ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικότατα αποτελέσματα και «αυτό είναι ένδειξη και απόδειξη ότι όπου υπάρχει ικανός αριθμός δικαστών, η δικαιοσύνη απονέμεται πολύ ταχύτερα και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».    

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,