ECOFIN: Οι 27 υποστηρίζουν τη συμφωνία προεδρίας – ΕΚ για διοικητική συνεργασία στον τομέα φορολογίας DAC 7

Οι τροπολογίες στην οδηγία του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας («DAC 7»), η τραπεζική ένωση, η ένωση κεφαλαιαγορών, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η διεθνής φορολογία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των 27 Υπουργών Οικονομικών – ECOFIN, που ολοκληρώθηκε με τηλεδιάσκεψη υπό τη γερμανική προεδρία.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε, η γερμανική προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με τροποποιήσεις της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας («DAC 7»). Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, από το 2023 και μετά οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες για το εισόδημα που κερδίζουν οι πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε σχέση με δραστηριότητες σε τέτοιες πλατφόρμες, θα ενισχύσει τη φορολογική δικαιοσύνη και θα προωθήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού τόσο για τις πλατφόρμες όσο και για τους πωλητές τους.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Για παράδειγμα, θα γίνει ευκολότερο να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με ομάδες φορολογουμένων και θα υπάρξουν βελτιώσεις στους κανόνες για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων και για να επιτρέπεται στους υπαλλήλους να είναι παρόντες σε άλλο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια μιας έρευνας. Οι νέοι κανόνες παρέχουν επίσης ένα πλαίσιο στις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να διενεργούν από κοινού ελέγχους. Αυτό το πλαίσιο θα τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη από το 2024 το αργότερο.

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την οδηγία τις επόμενες εβδομάδες.

Ακολούθως οι Υπουργοί εξέτασαν την πρόοδο στην ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης βάσει έκθεσης της προεδρίας που κάλυπτε τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης. Τα κράτη μέλη εργάστηκαν εποικοδομητικά κατά τη διάρκεια τεσσάρων συνεδριάσεων της Ad Hoc Ομάδας του Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και συζήτησαν όλα τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για μια πιο ισχυρή Τραπεζική Ένωση, όπως μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των τραπεζικών κρίσεων, ενισχυμένη ενοποίηση της αγοράς στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) βάσει του λεγόμενου υβριδικού μοντέλου.

Στην έκθεση προόδου η γερμανική προεδρία κάλεσε την εισερχόμενη πορτογαλική προεδρία να βασιστεί στην πρόοδο που σημειώθηκε και να συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας όλα τα στοιχεία.

Επιπλέον, η προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU). Τα συμπεράσματα πρόκειται να εγκριθούν από το Συμβούλιο με γραπτή διαδικασία μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καθορίζουν τις προτεραιότητες μεταξύ των μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης με καθοδήγηση κατά την προετοιμασία μελλοντικών νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Επιπλέον στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την παρακολούθηση των οικονομικών πολιτικών, της απασχόλησης και των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών, η Κομισιόν παρουσίασε έκθεση μηχανισμού προειδοποίησης, που σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Παρείχε επίσης στους Υπουργούς την εκτίμησή της για την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση βάσει των οικονομικών προβλέψεων του φθινοπώρου 2020.

Το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει τη σύσταση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ και τα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης τον Ιανουάριο του 2021.

Σε ότι αφορά τέλος τη διεθνή φορολογία, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με φόντο τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν στα φόρουμ G20 / ΟΟΣΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές προκλήσεις που προκαλούνται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας και τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταβολή κερδών (BEPS).

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στο επίπεδο του Πλαισίου Συμμετοχής του ΟΟΣΑ για τις BEPS στην ενημέρωση του διεθνούς πλαισίου φορολογίας εταιρειών και επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του για το έργο αυτό, με στόχο την επίτευξη μιας παγκόσμιας λύσης βάσει συναίνεσης το αργότερο έως: μέσα του 2021. Εκφράζει την προθυμία της ΕΕ και των κρατών μελών της να εξετάσουν τις δυνατότητες εφαρμογής της παγκόσμιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, η προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με νομοθετικές προτάσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως σχετικά με τις εργασίες σχετικά με τους νομοθετικούς φακέλους στο Ψηφιακό Πακέτο Χρηματοδότησης και τους τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμη ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών. Όσον αφορά τον κανονισμό συγκριτικής αξιολόγησης, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία με το Κοινοβούλιο κατά τη χθεσινή τριμερή συνάντηση, με την επιφύλαξη έγκρισης και από τα δύο θεσμικά όργανα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 και η Ιταλία παρουσίασε τις προτεραιότητες για την προεδρία της G20 το 2021.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,