Οι πληροφορίες Al Jazeera θα περιληφθούν στην έρευνα ΚΤΚ για εποπτευόμενα ιδρύματα, με οδηγίες Διοικητή

Πρόσθετες οδηγίες να συμπεριληφθούν στην έρευνα, που διεξάγει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στα ιδρύματα που εποπτεύει σε σχέση με ενδεχόμενες παραβάσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τη διεκπεραίωση συναλλαγών, που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, «και όλες οι σχετικές πληροφορίες» που έχουν προβληθεί στο πρόσφατο ρεπορτάζ του Al Jazeera, έδωσε ο Διοικητής της ΚΤΚ Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Σε σημερινή γραπτή δήλωση, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι «τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες ώρες από το δημοσιογραφικό δίκτυο Al Jazeera έχουν προκαλέσει την ανησυχία όλων μας» και διαβεβαιώνει ότι θα προβεί «σε ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο, πάντοτε με γνώμονα τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας του τόπου μας».

Σημειώνει πως μετά τα δημοσιεύματα του Al Jazeera στις 24 Αυγούστου 2020, έδωσε οδηγίες, στις 26 Αυγούστου 2020, στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για διεξαγωγή σχετικής διερεύνησης.

«Οι οδηγίες ήταν όπως, για τα ιδρύματα που εποπτεύει η ΚΤΚ, διεξαχθεί έρευνα ενδεχόμενων παραβάσεων του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τη διεκπεραίωση συναλλαγών που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα», υπογραμμίζει.

Προσθέτει πως «μετά το πρόσφατο ρεπορτάζ του Al Jazeera, έδωσα χθες πρόσθετες οδηγίες να συμπεριληφθούν στην έρευνα και όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν προβληθεί».

Ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρει ότι η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή, και ο ίδιος προσωπικά, τηρούν «την παρακολούθηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος υψηλά στις εποπτικές μας προτεραιότητες».

«Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας, λειτουργούμε μεθοδικά, θωρακίζοντας την σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος», καταλήγει.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,