Ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας Προέδρου και Μελών της Κομισιόν ενώπιον του Δικαστήριου της ΕΕ

Με την επίσημη διαβεβαίωση, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Λουξεμβούργο, η τελετή εγκατάστασης της Προέδρου και των Μελών της Κομισιόν, παρουσία του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Fernand Etgen, και του Πρωθυπουργού Xavier Bettel.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσαν όρκο δέσμευσης, στην μητρική τους γλώσσα, όπως, μεταξύ άλλων, τηρούν τις Συνθήκες και τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και να ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της τελετής δήλωσε τα εξής:

“Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις Συνθήκες και τον Χάρτη μας και σήμερα δεσμευόμαστε να σεβαστούμε και να προστατεύουμε τις κοινές μας αξίες. Δίνουμε όρκο ενώπιον των Δικαστών, οι οποίοι εκπροσωπούν το Νόμο και το Κράτος Δικαίου, τα θεμέλια της Ένωσης μας και με αυτόν τον όρκο δεσμευόμαστε επίσης ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών να εργαστούμε για μια ολοένα στενότερη προσέγγιση μεταξύ αυτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και για μεγαλύτερη διαφάνεια”.

Προ της τελετής, ο Koen Lenaerts, Πρόεδρος του ΔΕΕ, συνεχάρει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

“Tα εξαιρετικά προσόντα σας, η πλούσια επαγγελματική πείρα σας και τα σημαντικά καθήκοντα τα οποία έχετε κληθεί να εκπληρώσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σταδιοδρομίας σας αποτελούν εχέγγυα ότι είστε όλες και όλοι σε θέση να αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες που σας περιμένουν και να ασκήσετε με επιτυχία τις νέες αρμοδιότητές σας. Εξ ονόματος του Δικαστηρίου και των Μελών του, σας συγχαίρω θερμά και σας εύχομαι ολόψυχα να καρποφορήσουν οι προσπάθειές σας για την ανάκαμψη και την ενδυνάμωση της Ευρώπης και για την ανάδειξη της ανεκτίμητης υπεραξίας την οποία εισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομική ζωή και στη ζωή των πολιτών της ηπείρου μας”.

Διαβάστε τον όρκο των μελών :  (δυνάμει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

«Διοριζόμενος/η ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της ψήφου εγκρίσεως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση:

  • να τηρώ τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου·
  • να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης·
  • κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, να μην επιζητώ και να μη δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·
  • να απέχω από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου ή την εκτέλεση του έργου μου.

Τελώ εν γνώσει της υποχρεώσεως που υπέχει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη φύση των καθηκόντων αυτών και να μην επιδιώκει να επηρεάζει τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους. Επιπλέον, αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ, κατά τη διάρκεια της θητείας μου και μετά τη λήξη της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση μου, ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας μου, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων».

Όρκο έδωσε και η Κύπρια Επίτροπος κα Στέλλα Κυριακίδου, που είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετά την τέλεση της ορκωμοσίας τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρεβρέθηκαν σε δεξίωση που διοργανώθηκε από την πολιτική ηγεσία του Λουξεμβούργου. Στη συνέχεια αναχώρησαν για το Στρασβούργο, όπου θα πραγματοποιήσoυν την  επόμενη τους Συνεδρία.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Γραφείο Τύπου Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,