ΕΤΕΚ: Με βίντεο που ετοίμασε τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας

Η παρατηρούμενη κατά την τελευταία διετία αύξηση των ατυχημάτων και ειδικά των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκομένους.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του, ετοίμασε ειδικό βίντεο για να ενισχύσει τα μηνύματά του και να τονίσει την ανάγκη για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τήρηση της νομοθεσίας αλλά και των ενδεδειγμένων μέτρων για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας.

To Επιμελητήριο ανησυχεί για την παρατηρούμενη έλλειψη κουλτούρας και συνείδησης Ασφάλειας παρά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται. Γι΄ αυτό το λόγο συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Το ΕΤΕΚ, συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας & Υγείας και έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία VisionZero και καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως υιοθετήσουν αυτή τη στρατηγική και να εφαρμόσουν τους 7 Χρυσούς της Κανόνες, που επεξηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο καλεί όλους και ιδιαίτερα τα μέλη του Μηχανικούς, όπως θέτουν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας ψηλά στις προτεραιότητές τους και όπως εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους. Καλεί, επίσης, κάθε εργοδότη να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Ανακοίνωση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου


Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,