Γιώργος Ερωτοκρίτου: Ο άνθρωπος πίσω από τη μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων.

Τροποποίηση νόμου για εκκαθάριση καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια

Δικαστηριακή μεταρρύθμιση και δίκαιο της ανάγκης