Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: Να συσταθεί ανεξάρτητη αρχή για την καλύτερη προστασία των πληροφοριοδοτών

Στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης μίλησε η βουλεύτρια κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Η βουλεύτρια κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μίλησε, χθές Τρίτη, ενώπιον της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για το θέμα της προστασίας των πληροφοριοδοτών στην Ευρώπη.

Η ανάγκη καλύτερης προστασίας αυτών των ανθρώπων, τόνισε η κα Ερωτοκρίτου, μπορεί να διασφαλιστεί, αφενός, μέσω της υιοθέτησης της ειδικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας και, αφετέρου, δια της θέσπισης πρόσθετων κανόνων που να καθορίζουν το πλαίσιο μέσω του οποίου ο πληροφοριοδότης να μπορεί απρόσκοπτα να προβαίνει σε καταγγελίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να απειλείται η επαγγελματική του κατάσταση ή/και η προσωπική του ακεραιότητα.

Όπως ανέφερε η κα Ερωτοκρίτου, η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ασυδοσία που υπάρχει και τις αξιόποινες πράξεις στελεχών σε ιδιωτικούς οργανισμούς και οργανισμούς δημοσίου δικαίου οι οποίες κοστίζουν 120 δις ευρώ κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για την αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς, εξήγησε η κα Ερωτοκρίτου, θα πρέπει οι πληροφοριοδότες να τυγχάνουν δωρεάν νομικής αρωγής, ασυλίας και προστασίας καθότι πολλές φορές γίνονται στόχοι ισχυρών συμφερόντων με αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους προς το σύστημα και ειδικότερα σε ότι αφορά στην απόδοση της δικαιοσύνης.

Προς το σκοπό αυτό, η Κύπρια βουλευτής εισηγήθηκε όπως συσταθεί ανεξάρτητη αρχή σε κάθε κράτος μέλος υπό την εποπτεία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου  για την καλύτερη προστασία των πληροφοριοδοτών. Ανέφερε ακόμα ότι θα πρέπει να διατεθεί ένα σημαντικό ποσό για τη διαφώτιση των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα, ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τι συνεπάγεται μια καταγγελλόμενη πράξη ή ακόμα και η αποσιώπηση της.

H κα Ερωτοκρίτου εισηγήθηκε ακόμα όπως τα κράτη μέλη του Οργανισμού επιστρέφουν τα όποια έσοδα προκύπτουν από την πάταξη της διαφθοράς στα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας, που πλήττονται έμμεσα από τέτοιες αξιόποινες πράξεις. Είναι σημαντικό είπε, τα εθνικά κοινοβούλια να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω σε αυτό το ζήτημα και ανέφερε ότι στην Κύπρο, εξετάζεται στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, νομοθεσία για την καλύτερη προστασία των πληροφοριοδοτών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η ενίσχυση των πληροφοριοδοτών και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που διαθέτουν, είπε καταληκτικά, είναι μια πολύ καλή ένδειξη της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,