Αυξάνεται η ποινή για αδικήματα επιθέσεων ενάντια σε λειτουργούς δημοσίου

Με σκοπό την τροποποίηση των άρθρων 243 και 244 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν αδικήματα επιθέσεων, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης είπε, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε με εισήγηση της Αστυνομίας μετά από περιστατικά επιθέσεων εναντίον μελών της Αστυνομίας αλλά και δημόσιων λειτουργών, και σκοπός του είναι: πρώτον, η τροποποίηση του άρθρου 243 του βασικού νόμου με την αύξηση σε πέντε χρόνια της ποινής του αδικήματος της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη εναντίον οποιουδήποτε θύματος και δεύτερον, η τροποποίηση του εδάφιου (β) του άρθρου 244, ώστε να αυξηθεί η προβλεπόμενη ποινή από δύο σε τρία χρόνια και να καλυφθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Ουσιαστικά με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η αύξηση των προβλεπόμενων ποινών και περιλαμβάνεται πλέον στην τιμωρούμενη συμπεριφορά κάθε επίθεση, αντίσταση και παρεμπόδιση εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, και όχι μόνο των οργάνων τήρησης της τάξης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,