Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Ανεργίας και Επίδομα Μητρότητας από το ΤΚΑ και ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής τους

Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκου Κούσιου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ψηφιοποίηση των αιτήσεων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης