Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του ejustice

Στις εργασίες της 15ης Συνάντησης του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ε.Ε., ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ