Επίσκεψη της Υπουργού Δικαιοσύνης στο νέο περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Πισσουρίου και στον χώρο ανέγερσης νέου Πυροσβεστικού Σταθμού

Επαφές υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας ΗΠΑ με ΥΠΕΞ, ΥΠΕΣ και Υπ. Δικαιοσύνης