Υπ. Δικαιοσύνης: Να εντατικοποιήσουμε προσπάθειες για καταπολέμηση εγκλήματος

«Χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής εγκλήματος που ταλανίζει την σημερινή κοινωνία», δήλωσε την Παρασκευή η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Άννα Κουκκίδη – Προκοπίου, σε χαιρετισμό της στην τελετή λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 και Αποφοίτησης των Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 152 που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, στην παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας, Στέλιου Παπαθεοδώρου, μελών της Αστυνομίας, συγγενών και φίλων των νέων αποφοίτων έγινε και η βράβευση των πρωτευσάντων Αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 152. Επίσης, βραβεύτηκαν οι αστυφύλακες που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης ανίχνευσης εγκλημάτων και διερεύνησης τροχαίων οδικών δυστυχημάτων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε στον χαιρετισμό της ότι στόχος είναι η σταδιακή διαμόρφωση μιας Αστυνομίας, για την οποία αφενός, τα μέλη της θα αισθάνονται περήφανα για το σώμα στο οποίο υπηρετούν και αφετέρου, οι πολίτες θα αισθάνονται την Αστυνομία ως σύμμαχό τους, ως προστάτη και ως στήριγμά τους στην καθημερινότητα τους.

«Χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής εγκλήματος που ταλανίζει την σημερινή κοινωνία» είπε η κ. Προκοπίου και έφερε ως παράδειγμα τα ναρκωτικά, την εμπορία προσώπων, τα αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος των παιδιών όπως είναι η παιδική πορνογραφία αλλά και κάθε μορφής κακοποίησης παιδιού, τα αδικήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η τρομοκρατία, η παράτυπη μετανάστευση, και γενικά κάθε μορφή εγκλήματος, που επηρεάζει άμεσα τους πολίτες της Κύπρου.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι με την ανάληψη των καθηκόντων της, έθεσε ως προτεραιότητα την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, βασικός πυλώνας του οποίου, είναι η υλοποίηση του έργου της αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση όλων των στελεχών της, στην εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση, µε σκοπό την βελτίωση του επαγγελματισμού τους και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε  να είναι σε θέση να αφουγκράζονται την κοινωνία, και να ενεργούν προληπτικά και με προσαρμοστικότητα.

Η Υπουργός δήλωσε ότι τα 72  νέα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προσλήφθηκαν στις 03/08/2020, συμπλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια της εκπαίδευσής τους,  και ως πλέον ενεργά στελέχη, είναι έτοιμα να εκπληρώσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την αποστολή τους και να ανταποκριθούν πλήρως στις αυξημένες υποχρεώσεις που απαιτεί το λειτούργημα του Αστυνομικού.

Σημείωσε ότι άλλα 76 μέλη τα οποία προσλήφθηκαν στις 05/04/2021 συνεχίζουν να παρακολουθούν τη Βασική Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών Α’ και Β’ Εξαμήνου, η οποία ολοκληρώνεται στις 21/07/2023.

Πρόσθεσε ότι άλλες 5 σειρές, οι οποίες αποτελούνται συνολικά από 289 Δόκιμους Αστυφύλακες, έχουν ολοκληρώσει ή αναμένεται να ολοκληρώσουν ή να αρχίσουν την παρακολούθηση μέρους της βασικής τους εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εντός του τρέχοντος έτους.

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι άλλοι 233 Δόκιμοι Αστυφύλακες έχουν προσληφθεί στις αρχές Ιουνίου 2023 και αναμένεται και αυτοί με τη σειρά τους να ενταχθούν στα προγράμματα παρακολούθησης της Βασικής Εκπαίδευσης, με στόχο αυτή να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία πρόσληψης τους.

Η κ. Προκοπίου ανέφερε ότι όλα αυτά καταδεικνύουν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού της Αστυνομίας και κατ’ επέκταση του συστήματος ανταπόκρισης της Πολιτείας στις πραγματικές απαιτήσεις ασφάλειας της σύγχρονης εποχής και της υπεράσπισης των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της.

Η Υπουργός έδωσε συγχαρητήρια στα 72 νέα στελέχη της Αστυνομίας που ολοκλήρωσαν όλα τα στάδια της βασικής εκπαίδευσης τονίζοντας ότι το ήδη υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσφέρει η Αστυνομική Ακαδημία, όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Στέλιος Παπαθεοδώρου, δήλωσε από πλευράς του την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μία ολιστική μεταρρύθμιση της Αστυνομίας, μέσα από την οποία επιτελούνται θεσμικές αλλαγές και βελτιώσεις προσδίδοντας μια νέα δυναμική στην Υπηρεσία και ενισχύοντας τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τα μέλη της Αστυνομίας και κατ΄ επέκταση ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επεσήμανε ότι δίδεται σημαίνουσα βαρύτητα στον τομέα της εκπαίδευσης μέσα από τον οποίο τα μέλη της Αστυνομίας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες προκειμένου να βοηθούν και ταυτόχρονα να προστατεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη και την κοινωνία.

Έκανε συνοπτική αναφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως του ΤΑΕ και της Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων, που όπως είπε, έχουν τύχει αναβάθμισης καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Σημείωσε ότι έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση του Προγράμματος Δόκιμων Αστυνομικών, που αποτελεί την πρώτη και κύρια μορφή εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα μέλη. Ως επιστέγασμα της αναβάθμισης του προγράμματος αυτού, συνέχισε, υπήρξε η αξιολόγηση και πιστοποίησή του από τον Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ότι και το Πρόγραμμα Υπαστυνόμων πραγματοποιείται πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα οφέλη που προκύπτουν να είναι ήδη απτά και εμφανή.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας τόνισε ότι η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου επιτελεί αξιόλογο έργο που συνεχώς αναβαθμίζεται και αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. «Θα μπορούσα με βεβαιότητα να πω ότι η Αστυνομική Ακαδημία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές και λειτουργίες ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», είπε.

Απευθυνόμενος στους νέους αστυνομικούς ο Αρχηγός είπε ότι «η Πολιτεία, σας έχει εμπιστευτεί μια υψηλή, αλλά και σπουδαία αποστολή. Συνειδητοποιείστε τη σπουδαιότητα του έργου που καλείστε να επιτελέσετε, για να αποδειχθείτε πραγματικά αντάξιοι της αποστολής σας».

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,