Έμειναν στα χαρτιά Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο

Δυο σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση της νομοθεσίας και ακόμη να συσταθούν και να λειτουργήσουν δυο εξειδικευμένα δικαστήρια, αυτά του Εμπορικού και του Ναυτοδικείου.

Δυο σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση της νομοθεσίας και ακόμη να συσταθούν και να λειτουργήσουν δυο εξειδικευμένα δικαστήρια, αυτά του Εμπορικού και του Ναυτοδικείου.

Η νομοθεσία που προβλέπει στη σύσταση και λειτουργία των δύο αυτών δικαστηρίων ψηφίστηκε τον Μάιο του 2022, στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής μεταρρύθμισης. Ωστόσο ως φαίνεται, δόθηκε προτεραιότητα στις άλλες παραμέτρους της μεταρρύθμισης και τα δύο αυτά ειδικά δικαστήρια παραμένουν στα χαρτιά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,