Ειδικά Σχέδια: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Νέο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Δείτε τα νέα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πακέτο στήριξης της οικονομίας

Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Ποιες οι προϋποθέσεις

Ειδικό Σχέδιο Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με τον Τουρισμό και επιχειρήσεων που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων – Ξενοδοχοϋπάλληλοι που απολύθηκαν πριν το Μάρτιο θα συμπεριληφθούν εάν επαναπροσληφθούν