Υποβολή αιτήσεων από ομίλους εταιρειών για συμμετοχή στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του ομίλου σε ειδικό σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο εφαρμογής από την 1η μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy  με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elphotiou@papd.mof.gov.cy 

Επισημαίνεται ότι όμιλοι εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων από 13 Ιουνίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,