Ανακοίνωση του ΥΓΑΑΠ αναφορικά με σημερινή Απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά την Εθνική διαδικασία για προώθηση της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας σχετικά με πρόσφατη τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου

Ψηφίστηκε σε νόμο ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών

Νέα Πρωτοποριακή Νομοθετική Ρύθμιση της Πώλησης και Κατοχής Ζώων Συντροφιάς