Ανακοίνωση του ΥΓΑΑΠ αναφορικά με σημερινή Απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά την Εθνική διαδικασία για προώθηση της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) ενημερώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αποφάσισε σήμερα όπως αποδεχθεί τις προσφυγές που κατέθεσαν το 2014 οι ενιστάμενοι κατά την Εθνική διαδικασία εξέτασης της προώθησης της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι, μετά και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30/11/2012 της επίσημης γνωστοποίησης της αίτησης για κατοχύρωση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim», υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες, αφού εξετάστηκαν από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, απορρίφθηκαν. Οι ενιστάμενοι κατέθεσαν προσφυγές επί των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίες σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, έγιναν αποδεκτές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διοικητικές πράξεις που προσβάλλονται με τις πιο πάνω προσφυγές έχουν ακυρωθεί για τυπικό λόγο  (παρατυπία-απουσία μέλους) σε σχέση με την σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, στη συνεδρία στην οποία εξετάστηκαν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις.

Το ΥΓΑΑΠ με βάση την κείμενη Νομοθεσία, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για διόρθωση του τυπικού λάθους και επανέκδοση των διοικητικών πράξεων και προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι το τυπικό σφάλμα αφορά μόνο την Εθνική Διαδικασία, η οποία, σύμφωνα και με προηγούμενη απόφαση του ίδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, αποτελεί αυτόνομη και διακριτή διαδικασία ξεχωριστή από την διαδικασία η οποία προβλέπεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αίτηση για εγγραφή του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)].

Τέλος, το ΥΓΑΑΠ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι διαδικασίες για την έναρξη από την 1η Οκτωβρίου 2021 της υλοποίησης του Εκτελεστικού Κανονισμού για την καταχώριση του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ συνεχίζονται κανονικά.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,