Ψηφίστηκε σε νόμο ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2021, που είναι ελλειμματικός κατά €7.118.226, ενώ το ταμειακό απόθεμα της επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το οποίο ανήλθε στα €6.064.143, δεν επαρκεί, για να καλύψει το προϋπολογισθέν έλλειμμα για το 2021. Προηγουμένως η Ολομέλεια με 20 ψήφους υπέρ, 17 εναντίον επί  τροπολογίας ΑΚΕΛ δέσμευσε το ποσό των 100.000 που έχει προϋπολογιστεί για τη μετεξέλιξη της Επιτροπής  Σιτηρών.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, εκτιμάται ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 θα προκύψει αρνητικό ταμειακό υπόλοιπο ύψους €1.054.083, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με κρατική χορηγία, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Επιτροπής Σιτηρών.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι το αρμόδιο Υπουργείο έχει καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδια για τον τερματισμό των εργασιών της Ενωσης Σιτηρών και τη μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων της στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Τα έσοδα της Επιτροπής για το έτος 2021 παρουσιάζουν μείωση ύψους €7.329.280 συγκριτικά με το έτος 2020 και προέρχονται κυρίως από μεταπώληση σιτηρών  (€5.010.720), ενοίκια και δικαιώματα (€77.300), έσοδα μη άλλως κατατάξιμα (€15.000) και τόκους  καταθέσεων (€4.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Επιτροπής για το έτος 2021 παρουσιάζουν μείωση 41% σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2020 και αφορούν κυρίως σε αποδοχές προσωπικού (€2.594.552), αποδοχές ωρομίσθιου προσωπικού (€3.356.274), λειτουργικές δαπάνες (€822.900), αγορά σιτηρών (€4.680.000) συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€306.820).

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς  είπε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι ώστε αυτός ο προϋπολογισμός να μην είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών σε αντίθεση με την κυβέρνηση που κάνει ό,τι μπορεί να είναι ο τελευταίος. Παρατήρησε ότι ο Προϋπολογισμός παρουσιάζει δραματικά ελλείμματα. Πρόσθεσε ότι διαπιστώνεται απροθυμία του ΔΣ της Επιτροπής Σιτηρών να κάνει τη δουλειά του με αποτέλεσμα τις δραματικές μειώσεις στις αγορές σιτηρών, που επιφέρουν δραματική μείωση των εσόδων της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η απόφαση για μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών είχε παρθεί πριν χρόνια. Πρόσθεσε πως ο νέος της ρόλος θα περιοριστεί στη  διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων και την εποπτεία και δεν θα κάνει εμπορία σιτηρών. Δεν ήταν βιώσιμη και είμαστε σε μία κατάσταση που οδηγεί σε ένα βίαιο κλείσιμο, συμπλήρωσε.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,