Μπορούσε το διπλό φονικό της 11ης Φεβρουαρίου 2021 στην περιοχή Εργατών της επαρχίας Λευκωσίας να προβλεφθεί και να αποτραπεί; Ο ρόλος της επικινδυνότητας στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου.

Ανακοίνωση Τμήματος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης Ανώτατου Δικαστηρίου

Νέα Πρωτοποριακή Νομοθετική Ρύθμιση της Πώλησης και Κατοχής Ζώων Συντροφιάς

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη παραπομπή της Κύπρου στο ΔΕΕ για το εμπορικό απόρρητο