Μαρτυρικό υλικό στις ιδιωτικές ποινικές διώξεις

Στις 24/10 η απόφαση για αίτημα διαχωρισμού της δίκης του Συνεργατισμού