Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει διοργανωτές ταξιδιών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου