Σύνδεσμος Καταναλωτών: Παράνομες οι πρόνοιες του νόμου για παραχώρηση κουπονιών για ταξίδια που ακυρώθηκαν

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για καταγγελία του νέου νόμου που προνοεί την παραχώρηση κουπονιών αντί την επιστροφή χρημάτων για οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν, σε όλα τα αρμόδια σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο νόμος αυτός θα πρέπει να τροποποιηθεί, ακόμα και να αποσυρθεί για να μελετηθεί ξανά από την αρχή.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου, οι σχετικές του Διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση πιστωτικής σημείωσης, τύπου voucher, αντί της πλήρους επιστροφής των χρημάτων που οι καταναλωτές πλήρωσαν για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, έρχονται σε σύγκρουση και παραβαίνουν τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Οδηγίας και είναι παράνομες, ενώ με τη ψήφιση και δημοσίευση αυτού του νέου Νόμου, επιχειρείται η αφαίρεση νόμιμων δικαιωμάτων από τους καταναλωτές.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εκτιμά ότι η ψήφιση του νόμου δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε ουσιαστική νομική ισχύ στο δικαίωμα των καταναλωτών, για την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσαν για οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν. Αφού εξηγεί τους λόγους για αυτή του τη θέση, ο Σύνδεσμος διερωτάται πώς Κράτος, Νομική Υπηρεσία και Βουλή, προώθησαν, ψήφισαν και δημοσίευσαν μια νομοθεσία που μέρος των διατάξεών της, έρχεται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι διατάξεις δεν μπορεί να έχουν οποιαδήποτε νομική ισχύ σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας. Σημειώνει επίσης, πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για καταγγελία του νέου νόμου σε όλα τα αρμόδια σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπρόσθετα, μελετά και άλλα μέτρα για προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των καταναλωτών, μη εξαιρουμένων και των νομικών μέτρων.

Διαβάστε το νόμο: Ο Περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,